Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Van grijs naar groen

Direct na de Tweede Wereldoorlog was men begonnen met het weer opbouwen van de delen van Den Haag die door oorlogsgeweld waren getroffen. Daarnaast werden en veel nieuwe woonwijken gebouwd, vooral in Den Haag Zuid-West.

Aan het einde van de jaren zestig kwam het gemeentebestuur eraan toe om ook eens naar de oude woonwijken direct rond de binnenstad te kijken. Woningen daar verkeerden vaak in slechte technische staat. Daarnaast was het er erg vol met woningen. De straten waren smal. Buurtparken en plantsoenen waren niet of nauwelijks aanwezig. Zo kon het niet langer.

Daarom kwam het gemeentebestuur met ingrijpende stadsvernieuwingsplannen. Vooral de grote Schilderswijk vormde een probleem. Grote delen zouden gesloopt moeten worden. In 1967 werd een plan bekend gemaakt dat ‘Van Grijs naar Groen’ heette. Er zouden grote galerijflats gebouwd gaan worden van 12 tot 17 verdiepingen. Het plan leidde tot enorme protesten van bewoners uit de wijk, want wie kon hen een goede betaalbare woning garanderen als de huizen gesloopt werden? In 1970 werd het plan naar aanleiding van die protesten door het gemeentebestuur ingetrokken.

Voorlichtingsavond op 17 december 1968. In het midden wethouder G.W. Hylkema van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Aan de wand hangen voorbeelden van de plannen. Foto: Stokvis. Haags Gemeentearchief.