Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Dolle Mina's in actie

Voor het eerst sinds de invoering van het vrouwenkiesrecht in 1919 kwamen vrouwen in 1969 weer op voor hun rechten.

In dat jaar ontstond in Amsterdam een feministischeFeminisme is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en gelijke rechten voor vrouwen nastreven. actiegroep met de naam Dolle Mina. Hun naam was een verwijzing naar Wilhelmina Drucker ('ijzeren Mina'), een strijdster voor vrouwenkiesrecht. De Dolle Mina's streden voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Soms kwamen ze ook in actie voor andere zaken. Een van de eerste demonstraties die door de Haagse afdeling werd gehouden was tegen de aanleg van een verkeersweg dwars door een duingebied: Beter Brem dan Berm. Ook demonstreerden zij voor het gebruik van schone wasmiddelen zonder schadelijke fosfaten. Hun belangrijkste strijdpunt was het recht op abortusEen einde maken aan een zwangerschap zodat er geen baby geboren wordt. voor alle vrouwen: 'Baas in eigen buik' was hun leus.

Dolle Mina's demonstreren op 13-12-1971 voor het gebouw van de Nederlandse Vereniging voor Zeepfabrikanten tegen milieu-onvriendelijke wasmiddelen ('Fosfaatje wat zie je wit'). Zij zingen een protestlied. Foto stokvis. Verzameling Haags Gemeentearchief.