Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Monniken & ridders

Toen de Romeinen hun grote gebied in Europa niet meer onder controle konden houden, brak er een hele onrustige tijd aan. Er was veel oorlog. Doordat rovers de wegen onveilig maakten, kregen de mensen in de steden niet genoeg voedsel meer. Bovendien waren steden voor rondtrekkende soldaten een aantrekkelijke plaats om te plunderen. Mensen trokken weg uit de steden en de bevolking werd in heel Europa kleiner. Ook het gebied waar nu Den Haag ligt, raakte grotendeels ontvolkt. Er woonden hier nog wat boeren en vissers, maar zij hebben weinig sporen achtergelaten.
Het christendom verspreidde zich in deze tijd langzaam over Nederland. Stukje bij beetje werd de invloed van de christelijke kerk groter.
Tussen 900 en 1000 ontstond het graafschap Holland, waar Den Haag haar bestaan aan te danken heeft. Het ontstaan van het graafschap Holland is een verhaal van strijd tussen koningen, invallen van Vikingen en ruzie tussen de kerk en edelen.

Spiegel Historiael. Foto Koninklijke Bibliotheek.