Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Stadsvernieuwing aan het Westeinde

Nadat de grootste woningnood na de Tweede Wereldoorlog verdwenen was met de bouw van Den Haag Zuid-West, was nu de vernieuwing van het oude centrum aan de beurt.

Een van de gebieden waar de huizen en de woonomstandigheden slecht waren was het Kortenbos, een buurt ten noordwesten van het Westeinde. Vele huizen stonden hier op een kluitje, de straten waren smal, de vele bedrijfjes gaven overlast. Stadsvernieuwing was hier noodzakelijk.

In 1961 keurde de gemeenteraad de Verordening Kortenbos goed, waardoor deze buurt vernieuwd kon worden. Saneren, dat wil zeggen gezondmaken, noemde men het. De oude bebouwing zou gesloopt worden en de bedrijfjes verplaatst. Daarvoor in de plaats zouden bredere straten en flats komen. Maar het leverde veel verzet in de buurt op. ’s Nachts werd soms weer afgebroken wat overdag was gebouwd. Resultaat was dat de plannen werden bijgesteld. Daardoor is onder andere het oudste deel van het Westeinde, dat nog uit de middeleeuwen dateert, behouden gebleven.

Kortenbos in 1964; Haags Gemeentearchief.