Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

De bouw van "de Chinese muur"

Nadat in de jaren vijftig van de 20ste eeuw de woonwijken in Zuid-West voor een groot deel gebouwd waren, bleef het nodig nieuwe wijken te bouwen.

Veel ruimte voor nieuwe woonwijken was er alleen niet meer binnen de gemeentegrenzen. Waldeck in het westen en Mariahoeve in het oosten waren de enige grotere plekken waar nog een woonwijk gebouwd kon worden. Voor het bouwen in Waldeck moesten wel eerst de daar werkende tuinders met hun bedrijven verplaatst worden. In 1961 kon men uiteindelijk met de bouw van Waldeck beginnen.

Heel opvallend in het plan voor de wijk was een grote wand met woningen op de hoek van Laan van Meerdervoort en Ockenburghstraat. Deze wand moest de achterliggende wijk beschermen tegen de zeewind. In 1965 was deze wand gereed: een lange flat van zes woonlagen naar ontwerp van de architecten J. Wils en F. Ottenhof. Door vorm en lengte kreeg de wand al spoedig een bijnaam: ‘de Chinese Muur’.

Achterzijde van een gedeelte van de Chinese Muur aan de Landréstraat 1 - 125. Haags Gemeentearchief.