Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Dwarsweg weg!

Op 27 september 1975 was het Prins Bernhard-viaduct in de Haagse binnenstad gereed. De aanleg van dit viaduct over de treinsporen bij het Centraal Station is altijd omstreden geweest.

Voorstanders van het viaduct vonden de aanleg noodzakelijk om een betere verkeersafwikkeling in de binnenstad te krijgen. Telde Den Haag in 1950 namelijk nog maar 8500 auto’s, tien jaar later was dit aantal al gestegen tot 30.000. Het verkeer in de binnenstad liep daardoor vaak vast. Daarom zochten de plannenmakers naar een oplossing.

Het Prins Bernhard-viaduct vormt een onderdeel van de oplossing. Deze weg zou ook via de Amsterdamse en Stille Veerkade doorgetrokken worden naar de Prinsegracht. Die nieuwe weg werd de Dwarsweg genoemd. Tegen die weg kwamen uiteindelijk zo veel protesten dat het plan afgeblazen werd. Het Prins Bernhard-viaduct bleek daardoor veel te groot. In de jaren negentig is een deel van het viaduct dan ook weer afgebroken.

Perspectieffoto Centrum-Spui, met de bouwput bij het Prins Bernhardviaduct en op de achtergrond het gebied rond de Prinses Beatrixlaan, 1975. Haags Gemeentearchief,