Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

600.000 Hagenaars

Aan het begin van de 20ste eeuw kwamen er om de 13 à 14 jaar 100.000 inwoners bij in Den Haag. In 1939 kon het bevolkingsregister de halfmiljoenste inwoner inschrijven. Naar verwachting zou dus in 1952 of 1953 de 600.000 bereikt worden. Maar de Tweede Wereldoorlog veranderde dit.

De Haagse bevolking nam daardoor in aantal zelfs af! In 1945 waren er nog maar 450.000 Hagenaars tegenover 504.000 in 1940. Door de babyboom na de oorlog steeg het inwonersaantal weer snel, maar toch kon pas op 25 mei 1955, zestien jaar na de halfmiljoenste inwoner, Marianne Pronk als nummer 600.000 worden ingeschreven. Ze was geboren om 5.55 uur en woonde met haar ouders in de Sloepstraat 56.

Drie jaar later bereikte de Haagse bevolking zijn grootste aantal: 606.825 inwoners. Daarna nam het aantal af doordat veel Hagenaars verhuisden naar Rijswijk, Voorburg en Zoetermeer en doordat er steeds minder kinderen werden geboren. Tegenwoordig schommelt het bevolkingscijfer rond de 500.000.

zeshonderdduizend