Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Maurits naar de Kloosterkerk

De Haagse remonstrantenMensen die geloven dat een mens een eigen wil heeft en zelf zijn toekomst kan bepalen. en contraremonstrantenTegenstanders van de remonstranten die geloven dat alles al was vastgelegd door God. wilden niet meer met elkaar in één kerk samenkomen. De contraremonstranten liepen toen iedere zondag in een lange stoet naar de Oude Kerk in Rijswijk. Zij noemden zich de ‘slijkgeuzenMensen die zich verzetten tegen de Spanjaarden, later gebruikten ook andere mensen dit woord als teken van verzet.’, omdat zij iedere zondag over modderige wegen naar de Rijswijkse kerk moesten lopen.

In de winter van 1616 waren de contraremonstranten de koude en modderige tocht naar Rijswijk zat. Ze kregen in Den Haag de Gasthuiskerk tot de beschikking, maar dit gebouw was veel te klein. De Kloosterkerk aan het Voorhout stond al lange tijd leeg. De contraremonstranten waren het wachten op een geschikt eigen kerkgebouw tenslotte helemaal beu en ze besloten op 9 juli het kerkgebouw zonder toestemming in gebruik te nemen.

In Den Haag was Johannes Uytenbogaert de belangrijkste remonstrantse predikant. Hij verzorgde de diensten in de Hofkapel op het Binnenhof en was goed bevriend met raadpensionarisTijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de belangrijkste en hoogste ambtenaar in Holland en West-Friesland , ook wel landsadvocaat genoemd. Johan van Oldenbarnevelt.

Prins Maurits koos ook partij en niet die van Johannes Uytenbogaert en Johan van Oldenbarnevelt, maar die van de contraremonstranten. Maurits wilde geen Twaalfjarig BestandWapenstilstand die in 1609 tussen Spanje en de Republiek gesloten werd. De wapenstilstand zou twaalf jaar duren, tot 1621. en raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt was juist een groot voorstander. Uit protest bezocht prins Maurits op 17 juli 1617 de door de contraremonstranten bezette Kloosterkerk. Sindsdien wordt de kloosterkerk ook wel de Scheurkerk genoemd.

De geloofsruzie liep tenslotte finaal uit de hand. Dominee Johannes Uytenbogaert moest in 1619 vluchten en kon pas na Maurits’ dood uit Frankrijk terugkomen.

Het huis van Johan van Oldenbarneveldt naast de Kloosterkerk