Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Dordtse synode

Om de kerkelijke ruziesTijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) kwam het in de Republiek en vooral in Holland tot een heel grote ruzie tussen calvinisten. De ene partij, de remonstranten, geloofden dat de mens een eigen wil heeft en zelf zijn toekomst kan bepalen. Hun tegenstanders, de contraremonstranten, waren er van overtuigd, dat alles al was vastgelegd door God. op te lossen besloten de Staten-Generaal een nationale kerkvergadering of synode te organiseren. In Dordrecht kwamen 37 predikanten, 19 ouderlingen, 5 hoogleraren en 23 afgezanten van buitenlandse kerken bij elkaar. Na 5 maanden vergaderen besloten zij dat de contraremonstrantse leer de enige ware was.

Een ander resultaat was om een nieuwe bijbelvertaling te maken, de zogenaamde Statenbijbel, die in 1637 verscheen. De remonstranten moesten voortaan, net als de katholieken, doopsgezinden en lutheranen, bijeenkomsten houden in schuilkerken.

De Synode van Dordrecht.