Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Schuilkerk in de Nobelstraat

Na de HervormingBegin 16de eeuw gingen steeds meer mensen nadenken of alles wat geestelijken vertelden wel echt waar was. Er werden nieuwe kerken opgericht: hervormde of gereformeerde kerken. Deze periode noemen we de Hervorming of Reformatie. mochten katholiekenMensen met een christelijk geloof. De paus in Rome is hun leider. en andere niet-hervormden, zoals de lutheranenLutheranen volgen de kerkelijke richting die hoort bij de kerk die door Maarten Luther gesticht is. en doopsgezindenVolgelingen van de kerkhervormer Menno Simons. In plaats van kinderen te laten dopen, kennen zij alleen de volwassenendoop. hun godsdienst niet meer in het openbaar belijden en hun kerken mochten niet zichtbaar zijn vanaf de straat.

In 1630 richtten enkele katholieken onder leiding van Diederik van Beieren van Schagen daarom de zolder van het achterhuis van het Nobelhuis in als schuilkerk. Ook elders in het dorp vond je schuilkerken.

Schuilkerk in de Nobelstraat.