Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

De kerk scheurt opnieuw

Het Twaalfjarig BestandWapenstilstand die in 1609 tussen Spanje en de Republiek gesloten werd. De wapenstilstand zou twaalf jaar duren, tot 1621. was bedoeld om de twee oorlogvoerende landen, Spanje en de RepubliekRepubliek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit de gewesten Holland, Friesland, Gelre, Overijssel, Groningen, Utrecht en Zeeland in de periode 1588-1795., even op adem te laten komen.

Maar tijdens dit Twaalfjarig Bestand kwam het in De Republiek en vooral in Holland tot een enorme ruzie tussen calvinistenEen aanhanger van de leer van Johannes Calvijn (1509-1564). Calvinisten zijn een groep binnen de protestantse kerk. over de juiste uitleg van hun geloof.

Er ontstonden twee partijen die het niet eens werden. De ene partij, de remonstranten, geloofde dat de mens een eigen wil heeft en zelf zijn toekomst kan bepalen. Hun tegenstanders, de contraremonstranten, waren er van overtuigd, dat alles al was vastgelegd door God. Deze strijd over de voorbeschikking van de mens liep heel hoog op. Overal in Holland discussieerden mensen hierover. In woonhuizen en herbergen, op straten, marktpleinen en in trekschuiten. Voor de gelovigen in de 17de eeuw was deze discussie heel belangrijk.