Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Johan van Oldenbarnevelt

Na de ruzie tussen prins Maurits en de raadpensionarisTijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de belangrijkste en hoogste ambtenaar in Holland en West-Friesland , ook wel landsadvocaat genoemd. Johan van Oldenbarnevelt over het Twaalfjarig BestandWapenstilstand die in 1609 tussen Spanje en de Republiek gesloten werd. De wapenstilstand zou twaalf jaar duren, tot 1621. met Spanje, volgde er meer strijd tussen deze twee machtige mannen. Dit keer hadden ze een kerkelijke ruzieTijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) kwam het in de Republiek en vooral in Holland tot een heel grote ruzie tussen calvinisten. De ene partij, de remonstranten, geloofden dat de mens een eigen wil heeft en zelf zijn toekomst kan bepalen. Hun tegenstanders, de contraremonstranten, waren er van overtuigd, dat alles al was vastgelegd door God..

Johan stond aan de ene kant en Maurits aan de andere. Het land raakte in twee partijen verdeeld. Deze politiek-godsdienstige ruzie in de RepubliekRepubliek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit de gewesten Holland, Friesland, Gelre, Overijssel, Groningen, Utrecht en Zeeland in de periode 1588-1795 liep zo hoog op dat Maurits belangrijke mannen liet oppakken, omdat ze volgens hem de orde in Kerk en Staat verstoorden. Dat werd gezien als hoogverraadMisdaad waarmee je je eigen land in gevaar brengt. waar de doodstraf op stond.

De bejaarde Johan van Oldenbarnevelt overleefde zijn meningsverschillen met prins Maurits niet. Hij werd op 13 mei 1619 onthoofd op een schavot op het Binnenhof. Hugo de Groot, een van die belangrijke mannen, zat gevangen op slot Loevestein en wist te ontsnappen in een boekenkist. Hij vluchtte naar Frankrijk. Ook dominee Johannes Uytenbogaert vluchtte naar Frankrijk.

Johan van Oldenbarnevelt op het schavot in Den Haag op 13 mei 1619.