Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Radeloos, redeloos, reddeloos

In 1672 raakte de RepubliekRepubliek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit de gewesten Holland, Friesland, Gelre, Overijssel, Groningen, Utrecht en Zeeland in de periode 1588-1795 met vier landen tegelijk in oorlog: met Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. Het land leek reddeloos verloren. De regering wist niet wat ze moest doen, ze was radeloos. Het volk werd redeloos (zonder verstand) want door deze oorlog lag de handel stil en werden zij steeds armer.

De enige oplossing leek de aanstelling van prins Willem III tot stadhouderIn de Middeleeuwen: plaatsvervanger van de koning Vanaf 1581: opperbevelhebber van het leger en de vloot, ondergeschikt aan de Staten. en bevelhebber van het leger en de vloot. Hij wist Holland tegen de Fransen te beschermen door diverse dijken door te steken. Zo ontstond een brede grens van water, de waterlinie die de vijand tegen hield. Iemand moest de schuld krijgen van alle ellende en dat was raadpensionarisTijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de belangrijkste en hoogste ambtenaar in Holland en West-Friesland , ook wel landsadvocaat genoemd. Johan de Witt. Hij werd gedwongen af te treden.

Romeijn de Hooghe, Eedaflegging Willem III als bevelhebber van het leger en de vloot, 1672, Rijksmuseum