Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Koning en stadhouder

Net zoals de RepubliekRepubliek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit de gewesten Holland, Friesland, Gelre, Overijssel, Groningen, Utrecht en Zeeland in de periode 1588-1795 was Engeland een protestants land. Koning Jacobus II had zich echter bekeerd tot het katholicisme en trad zeer wreed op tegen de protestantenMensen die zich in de zestiende eeuw afsplitsten van de katholieke kerk. Ook mensen die in latere tijd naar een niet-katholieke kerk gingen, worden protestanten genoemd.. Bovendien trok hij zich niets aan van het Engelse parlementgroep mensen die een land of een gebied bestuurt. Daarom riepen tegenstanders van hem de hulp in van Willem III.

Jacobus kreeg bovendien in het geheim steun van de machtige Franse koning Lodewijk XIV, zodat de Republiek wel eens gevaar zou kunnen lopen! Willem verjoeg zijn schoonvader en oom van de troon en in 1689 werden Willem en zijn vrouw Maria Stuart II door het Engelse parlement uitgeroepen tot koning en koningin van Engeland. Willem III had dus een dubbele baan: hij was koning en stadhouder tegelijk!

Kroning Willem III en Maria Stuart II
Willem III en Maria als koning en koningin van Engeland