Zoeken
Zoeken

Maurits van Oranje

Prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht
1567-1625

Maurits was een zoon van prins Willem van Oranje en zijn tweede vrouw Anna van Saksen. Zijn oudere broertje Maurits was vlak voor zijn tweede verjaardag overleden in 1566. Hij werd geboren op slot Dillenburg, het kasteel van zijn oom Johan de Oude. In 1571 scheidde zijn ouders en groeide hij verder op aan het hof van zijn oom. In 1575 ging Maurits met vier neven studeren in Heidelberg. In 1583 en 1584 studeerde hij in Leiden

Nadat Willem van Oranje in 1584 werd vermoord kozen de Staten van HollandHet bestuur van het gewest Holland. Maurits als nieuwe stadhouder. Maurits ging al snel op het Binnenhof wonen en liet op de hoek bij het Buitenhof en de Hofvijver een grote toren bouwen waarin hij kon wonen.

Toch was Maurits de eerste jaren van zijn stadhouderschap maar weinig in Den Haag te vinden. Hij was druk bezig de Spanjaarden te verdrijven uit De RepubliekRepubliek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit de gewesten Holland, Friesland, Gelre, Overijssel, Groningen, Utrecht en Zeeland in de periode 1588-1795. Daarvoor voerde hij strijd in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant, de Achterhoek en in Groningen. Hij veroverde er belangrijke steden, zoals Axel, Breda (door een list met een turfschip), Zutphen, Nijmegen en de stad Groningen. De beroemdste slag die hij won was in 1600 de slag bij Nieuwpoort. Hij boekte als legeraanvoerder van De Republiek veel successen. Hij zorgde ervoor dat het grondgebied van de Nederlanden voor het eerst een mooi aaneengesloten geheel vormde, ruwweg het gebied ten noorden van de lijn Zeeuws-Vlaanderen-Nijmegen.

In 1609 werd er een wapenstilstand getekend tussen Spanje en de Republiek die twaalf jaar zou duren. Prins Maurits, een echte vechtersbaas, wilde eigenlijk liever oorlog blijven voeren. Hij zorgde er wel voor dat Den Haag beter verdedigd kon worden. In 1612 haalde hij het Haagse dorpsbestuur over om een brede singelgracht rondom Den Haag aan te leggen.

In 1619 schakelde Maurits zijn belangrijkste tegenstanders zoals raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt en de jurist Hugo de Groot uit en werd hij de machtigste man in de Republiek.

Maurits is nooit getrouwd geweest, maar vlak voor zijn dood zorgde hij ervoor dat zijn inmiddels 40-jarige halfbroer Frederik Hendrik wel trouwde en zo wettige opvolgers kon krijgen. Op 4 april 1625 trouwde Frederik Hendrik, negentien dagen later overleed Maurits. Prins Maurits is begraven in de koninklijke grafkapel in de Nieuwe Kerk in Delft.

Portret van Maurits van Oranje door Michiel Jansz. van Mierevelt, Rijksmuseum Amsterdam