Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

VOC opgericht

De Nederlanders probeerden in hun strijd tegen Spanje ook de Spaanse handel schade toe te brengen. Zo zochten zij naar de zeeweg naar Indië om zelf de Indische producten als peper, kaneel en nootmuskaat naar Europa te brengen en niet afhankelijk te zijn van de Spanjaarden en Portugezen.

Voor het organiseren van zulke ontdekkingsreizen richtten kooplieden maatschappijen of compagnieën op. Sommige hadden succes, zoals de tocht van Cornelis de Houtman en Pieter Keyzer in 1595-1597. Andere mislukten jammerlijk. Toen er teveel van die compagnieën ontstonden, probeerde landsadvocaatDe belangrijkste en hoogste ambtenaar in Holland en West-Friesland tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, ook wel raadpensionaris genoemd. Johan van Oldenbarnevelt ze te bundelen in één grote compagnie. Dat lukte in 1602; de Staten-Generaal richtten toen de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) op. In de belangrijkste Hollandse en Zeeuwse steden kwamen kantoren of Kamers waar de bewindhebbers vergaderden. In Den Haag was er alleen een administratief kantoor: het Haags Besogne.

Johan van Oldenbarnevelt, atelier van Michiel van Mierevelt. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.