Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Hugo de Groot en de vrije zee

Op verzoek van de VOCDe Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dit was een maatschappij van kooplieden die handel dreef op Oost-Indië, het huidige Indonesië schreef Hugo de Groot in 1605 een boek over de kaapvaartEen kaper overviel schepen van landen, die met zijn land in oorlog waren. De kaper kreeg zijn aanstelling van de overheid. De acties van de kapers zijn gericht tegen de schepen van de vijand.. Hugo de Groot vond dat de RepubliekRepubliek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit de gewesten Holland, Friesland, Gelre, Overijssel, Groningen, Utrecht en Zeeland in de periode 1588-1795 op zee goederen mocht buit maken van landen waarmee de Republiek oorlog voerde. Met deze landen bedoelde Hugo de Groot Spanje en Portugal.

Hugo de Groot schreef in 1609 in het boek Mare liberum dat de zee voor iedereen vrij toegankelijk moest zijn.

In de onderhandelingen tussen De Republiek en Spanje over het Twaalfjarig Bestand zijn de ideeën van Hugo de Groot over de vrije zee ter sprake gekomen.

Door het boekje Mare Liberum kreeg Hugo de Groot later internationale bekendheid als voorvechter van de vrije zee.

Titelblad van Mare Liberum. Collectie Koninklijke bibliotheek.