Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Willem IV wordt stadhouder

In 1747 raakte ons land betrokken bij een oorlog tussen Frankrijk en Oostenrijk. De Fransen bezetten de Zuidelijke Nederlanden (het huidige België) en trokken door naar Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeland en andere gewesten ontstond paniek.

Een stadhouderIn de middeleeuwen: plaatsvervanger van de koning. Vanaf 1581 opperbevelhebber van het leger en de vloot, ondergeschikt aan de Staten. zou een oplossing voor alle problemen bieden, net als in 1672. Zeeland benoemde de zoon van de verdronken Johan Willem Friso, die al stadhouder van Groningen, Friesland, Drente en Gelderland was, tot stadhouder van Zeeland. Later benoemden ook de andere gewesten hem tot stadhouder. Zo kwam er een eind aan het tweede stadhouderloze tijdperkDe tweede periode waarin door de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel geen stadhouder werd benoemd. De periode duurde van 1702 tot 1747, als gevolg van het overlijden van Willem III..

Willem IV, zoals deze nieuwe stadhouder heette, verhuisde van Friesland naar Den Haag. De Oranjes kwamen daarvoor al wel eens in Den Haag. Ze woonden dan aan de Lange Vijverberg op het Friese Hof, een paar huizen naast Huis Schuylenburgh.

De Lange Vijverberg met het Huis Schuylenburgh, Haags Gemeentearchief