Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Het pachtersoproer

Veel mensen waren ontevreden over het bestuur van de regentenIn de 17de en 18de eeuw de bestuurders van de steden. Meestal rijke kooplieden. De bestuurders van een weeshuis worden ook wel regenten genoemd.. Dezen voelden zich door hun rijkdom en macht ver boven het gewone volk verheven. Zij hadden het overal voor het zeggen en pasten niet goed op het belastinggeld van de regering.

Toen de schatkist leeg was, gingen de regenten steeds meer belasting heffen om hem weer te vullen. Vooral de arme mensen leden hieronder. De belastingophalers of 'pachters' kregen hiervan de schuld. Toen de nieuwe stadhouder Willem IV niet direct maatregelen nam tegen die hoge belastingen, kwam het volk in een aantal steden in opstand.

Ook in Den Haag werden drie dagen lang de huizen van de belastingpachters geplunderd. Pas nadat de Haagse schuttersLeden van de vrijwillige burgerwacht.werden ingezet, waarbij vier doden en zestig gewonden vielen, keerde de rust terug.

Het plunderen en vernielen van de huizen van pachters tijden het Pachtersoproer, 1748, Collectie Rijksmuseum Amsterdam