Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Willem V wordt stadhouder

Nadat Willem IV tot stadhouderIn de Middeleeuwen: plaatsvervanger van de koning Vanaf 1581: opperbevelhebber van het leger en de vloot, ondergeschikt aan de Staten. was uitgeroepen, werd in alle gewesten het stadhouderschap erfelijk verklaard. Dit betekende dat zijn zoon automatisch na zijn dood stadhouder zou worden.

Toen Willem IV in 1751 stierf, was zijn zoontje, de driejarige Willem V, nog te klein om te regeren. Hij werd wel tot stadhouder benoemd, maar zijn moeder Anna van Hannover regeerde in zijn plaats. Toen Anna in 1759 overleed, nam Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel haar taak over.

Robert Mussard, miniatuur portret van de 3-jarige Willem V, 1751, Rijksmuseum Amsterdam