Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Vredes Vuurwerk

Dankzij Pieter de Swart (1709-1773), hofarchitect van stadhouder Willem IV, verscheen in 1749 in de Hofvijver een feestelijk theater. Op 13 juni dat jaar werd daar een groots vuurwerk vanaf afgestoken om de Vrede van Aken te vieren.

Deze vrede was een jaar eerder afgesloten, waarmee de Oostenrijkse Successieoorlog was afgelopen. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was betrokken geweest bij deze oorlog, dus nu er vrede was, was dat reden voor een feest.

Het vuurwerkpaviljoen lag midden in de Hofvijver op een op palen getimmerd podium van 100 bij 34 meter. Het bouwwerk was rijkelijk versierd. De versiering liet zien aan welke voorvallen, gebeurtenissen, omstandigheden en persoonlijkheden de Vrede te danken was.

Het bouwwerk bestond alleen slechts kort... Het werd al gauw weer afgebroken. De herinnering aan het paviljoen en de viering van de Vrede werd in leven gehouden door herdenkingsmunten en het verschijnen van prenten en beschrijvingen. Dankzij deze voorwerpen kunnen we ons het spektakel ook nu nog goed voorstellen.

Jan te Compe, Het paviljoen in de Hofvijver, 1749, Haags Historisch Museum
Schaalmodel vuurwerk paviljoen, Haags Historisch Museum