Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Portugese synagoge

JodenAfstammeling van het volk dat duizenden jaren geleden in Israël woonden. De joden hebben een eigen geloof. Hun heilige boek heet de Tora. die rond 1500 in Spanje en Portugal vervolgd werden, trokken in de loop van de zestiende eeuw weg uit hun vaderland.

Zij vonden onder andere in Holland een veilige haven. In het begin hielden zij gebedsdiensten in speciaal daarvoor ingerichte kamers in hun woonhuizen. Begin achttiende eeuw wilde de Portugees-Joodse gemeenschap een synagogeGebedshuis van de joden. bouwen. De eerste stond in 1707 aan het Korte Voorhout. In 1726 kwam er een tweede bij. Deze bestaat nog steeds en is ook nog in gebruik. Hij is alleen zichtbaar vanaf de Jan Evertstraat en staat achter de sjieke 18de-eeuwse huizen van de Prinsessegracht.

Op vrijdagavond 9 augustus 1726 werd de nieuwe 'sjoel' ingewijd. Het sobere, sierlijke gebouw werd ontworpen door hofarchitect Daniel Marot (1661-1752) in de typische Lodewijk-XIV-stijlRond 1700 ontwikkelt zich een bouwstijl die door Franse voorbeelden is geïnspireerd. Drie belangrijke kenmerken van deze bouwstijl zijn dat de voorgevel symmetrisch wordt uitgevoerd, meestal rechthoekig is en bovenin wordt beëindigd met een kroonlijst met rijke decoratie..

Interieur van de Portugees-Israëlitische synagoge Beth Jacob, aan het Korte Voorhout, B. Picart, ca. 1725, Haags Gemeentearchief
Portugese synagoge achter de Prinsessegracht, G. van Giessen, ca. 1729, Haags Gemeentearchief