Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Patriotten grijpen de macht

In de tweede helft van de 18de eeuw ging het langzaamaan minder goed met ons land. Er kwam daardoor steeds meer kritiek op het bestuur, vooral gericht op de stadhouder en de regentenIn de 17de en 18de eeuw de bestuurders van de steden. Meestal rijke kooplieden. De bestuurders van een weeshuis worden ook wel regenten genoemd.. Zij vormden een kleine, zeer rijke groep die het voor het zeggen hadden.

Vooral de burgerij wilde eindelijk ook wel eens wat in de melk te brokkelen krijgen; zij noemden zich patriottenPatriotten waren tegenstanders van de stadhouder en de regenten in het Nederland aan het einde van de achttiende eeuw. Zij wilden minder macht voor de stadhouder en de regenten en meer democratie.. Zij waren beïnvloed door democratische ideeën uit Frankrijk en Amerika. Toen in 1784 de oorlog tussen de Republiek en Engeland niet al te best voor ons land afliep, waren de rapen gaar. Er braken overal in het land onlusten uit en in veel steden namen de patriotten de macht over. In Den Haag kregen zij zelfs in de Staten van Holland de touwtjes in handen. Zij ontnamen prins Willem V het commando over het garnizoenLegerafdeling, die in een stad of vesting haar vaste standplaats heeft. en dwongen zo de stadhouder de stad te verlaten.

De Staten van Holland ontnemen Willem V het commando over het Haagse garnizoen, 1785. Haags Gemeentearchief