Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Een huis voor vrouwen en kinderen

Dit is het Oude Vrouwen- en Kinderhuis dat vroeger aan het Spui stond tegenover de Bierkade. Het was gesticht door de DiaconieArmenzorg. van de Hervormde Kerk.

In dat tehuis zaten oude vrouwen en kinderen die niet voor zichzelf konden zorgen. Er was een school bij waar de kinderen een beroep leerden. Het idee hierachter was dat goed opgeleide jongeren later op eigen benen konden staan en niet tot armoede zouden vervallen, zoals hun ouders.

Het Oude Vrouwen- en Kinderhuis aan het Spui, anonieme graveur naar een tekening van Gerrit van Giessen, uitgave R. Boitet, ca. 1730, Collectie Rijksmuseum Amsterdam