Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Willem V meerderjarig

In 1766 werd Willem V meerderjarig; zijn vader was al in 1751 overleden en zijn moeder in 1759. Hij bestuurde de RepubliekRepubliek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit de gewesten Holland, Friesland, Gelre, Overijssel, Groningen, Utrecht en Zeeland in de periode 1588-1795 samen met zijn voogd Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. De hertog had daarover met hem een afspraak gemaakt, de akte van consulentschap.

Zonder dat Willem het door had, gaf hij daarmee zijn macht uit handen. De hertog kon voortaan alle staatszaken regelen en alle lastige beslissingen nemen, zonder dat hij daarvoor verantwoordelijk zou zijn.

Portret van Willem V te paard, Haags Gemeentearchief