Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Willem op de vlucht

Het uitbreken van de Franse Revolutie in 1789 had grote gevolgen voor Europa. De Franse burgerij greep de macht en liet in 1792 koning Lodewijk XVI onthoofden. De adelMensen die grond bezitten en speciale voorrechten hebben. vreesde voor zijn leven en velen van hen ontvluchtten hun land.

De revolutionairen wilden hun ideeën verspreiden en overal 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' brengen. Onder leiding van generaal Charles Pichegru trokken de Fransen in december 1794 Brabant en Limburg binnen. Omdat het die winter streng vroor, konden de Franse troepen gemakkelijk over de bevroren rivieren Utrecht, Gelre en Holland binnen trekken.

Op 18 januari 1795 vertrok stadhouderIn de Middeleeuwen: plaatsvervanger van de koning Vanaf 1581: opperbevelhebber van het leger en de vloot, ondergeschikt aan de Staten.Willem V overhaast vanaf het Scheveningse strand met de boot naar Engeland. De patriottenPatriotten waren tegenstanders van de stadhouder en de regenten in het Nederland aan het einde van de achttiende eeuw. Zij wilden minder macht voor de stadhouder en de regenten en meer democratie. behaalden uiteindelijk dus toch de overwinning en voerden allerlei bestuurshervormingen door. Dit betekende het einde van de Republiek der Zeven Verenigde NederlandenRepubliek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit de gewesten Holland, Friesland, Gelre, Overijssel, Groningen, Utrecht en Zeeland in de periode 1588-1795 en het begin van de Bataafse Republiek.

Vlucht van Willem V in 1795, Haags Gemeentearchief