Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Een schat!

Op 26 januari 1729 waren enkele mannen bezig in de Grote of Sint Jacobskerk een nieuw graf te delven. Het was toen nog gebruikelijk dat voorname mensen in de kerk werden begraven. Met de nodige moeite verwijderden ze een grote, zware grafzerk, die daar al zeker honderd jaar had gelegen, en een aantal vloertegels. Daarna begon het graafwerk.

Plotseling slaakte één van hen een kreet. Met zijn schop was hij op iets vreemds gestuit. Het leek wel een gordijn. Met hun handen groeven zij verder, totdat zij het gordijn konden openvouwen. Tot hun stomme verbazing kwam er een groot aantal zilveren voorwerpen te voorschijn. Een schat!

Onmiddellijk haalden ze er mensen van het kerkbestuur bij. Die vertelden dat het liturgischeBehorend bij de eredienst (godsdienstoefening) in een kerk voorwerpen waren uit de tijd dat de Sint Jacob nog een katholieke kerk was. Vermoedelijk waren ze daar rond 1574 begraven, uit angst dat ze in handen zouden vallen van de Protestanten.

Kerkschat van de Grote of Sint-Jacobskerk, Haags Historich Museum