Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Eerste Grondwet

De nieuwe Bataafse Republiek had nieuwe wetten nodig. Er moest een grondwetHierin staan de belangrijkste regels en wetten van een land. Zo staat er in hoe een land bestuurd dient te worden, wie het voor het zeggen heeft en wat wel of wat niet mag. komen. Hierin stond hoe de Republiek bestuurd moest worden en wat de belangrijkste rechten en plichten van het volk en van de regering waren. Aparte wetten regelden zaken als belasting, vloot en leger.

In 1798 was de grondwet klaar. Hierin waren veel idealen uit de Franse Revolutie verwerkt. Iedereen moest voortaan gelijk behandeld worden. Ook kwam er godsdienstvrijheid, zodat voortaan iedereen zijn geloof in alle openheid kon belijden.

Ontwerp voor de grondwet uit 1798