Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Oranje versus Troelstra

Aan het einde van de Eerste WereldoorlogOp 28 juli 1914 brak in Europa een grote oorlog uit tussen onder andere Duitsland en Oostenrijk aan de ene kant en Engeland, Frankrijk, Rusland en Servië aan de andere kant. Ook in Azië werd gevochten. Deze oorlog duurde tot 11 november 1918. braken overal in Europa revolutieEen grote opstand van het volk (zoals de Franse Revolutie of de Bataafse Revolutie) of een plotselinge grote verandering (zoals de Industriële revolutie).'s uit en moesten koningen en keizers afstand doen van hun troon. Zou in Nederland ook de revolutie uitbreken?

Zou koningin Wilhelmina dan het land moeten ontvluchten? De socialistenMensen die verbeteringen voor de arbeiders willen. dachten van wel. Hun leider Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) probeerde een revolutie te ontketenen, maar niet al zijn partijgenoten steunden hem. Bovendien organiseerden de tegenstanders van de socialisten een grote demonstratie voor het koningshuis op het Haagse Malieveld. Tienduizenden mensen stroomden toe.

Ook de koningin zelf kwam met haar dochtertje Juliana en haar man Hendrik naar het Malieveld gereden. Ze werden luid toegejuicht. De paarden van hun rijtuig werden uitgespannen en soldaten trokken de koets daarna in triomf over het terrein. Voor een revolutie hoefde men niet meer bang te zijn, dat was wel duidelijk!

Aanhankelijkheidsbetoging op malieveld 1918. Verzameling Haags Gemeentearchief.