Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Demonstreren tegen de Kortingswet

In de jaren dertig was de werkloosheid torenhoog. Oudere mensen spreken nog altijd van de crisisjaren.

De werkloosheid nam toe tot zo'n 30% in 1935. De regering probeerde de crisis te bestrijden met allerlei maatregelen, maar was daarin niet erg succesvol. Bovendien wekten sommige maatregelen de woede op van de werklozen en van partijen die tegen de regering waren. In Den Haag demonstreerden bijvoorbeeld werklozen en leden van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) in februari 1932 tegen het plan om de gemeenten minder geld te geven om zelf wat te doen voor werklozen (de Kortingswet). Het hielp niet.

Aan de crisis kwam pas een einde toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Demonstratie van Haagse arbeiders voor betere werklozenzorg bij de Zoutkeetsingel / Vaillantplein op 20-02-1932. Verzameling Haags Gemeentearchief.