Zoeken
Zoeken

Wilhelmina

Koningin der Nederlanden 1898-1948
1880-1962

Wilhelmina Helena Pauline Maria was de enige dochter van koning Willem III en koningin Emma. Toen haar vader Willem III in 1890 overleed, was Wilhelmina pas tien jaar oud. Er was dan ook afgesproken, dat haar moeder Emma zou regeren totdat de prinses achttien jaar was. Koningin Emma kreeg toen de titel regentes.
Onder koning Willem III waren de Oranjes weinig populair. Met Emma veranderde dit. Als regentes maakte zij het koningshuis weer erg geliefd onder het volk. In 1898 werd Wilhelmina ingehuldigd als Koningin der Nederlanden, wat ze vijftig jaar lang zou blijven.

In 1901 trouwde Wilhelmina met de Duitse hertog Hendrik van Mecklenburg. Uit hun huwelijk werd op 30 april 1909 één prinsesje geboren: Juliana.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog liet Wilhelmina zien dat zij een echte koningin was. Al woonde ze in de oorlogsjaren in Engeland, ze leefde erg mee met het volk. Via ‘Radio Oranje’ sprak zij de Nederlanders moed in. Zo kreeg zij de bijnaam: ‘moeder van het volk’. Na de bevrijding van Nederland in 1945 keerde Wilhelmina uit Londen terug naar Den Haag. Drie jaar later, in 1948, werd zij als koningin opgevolgd door haar dochter Juliana. Sindsdien zou Wilhelmina zich tot aan haar dood in 1962 weer laten aanspreken met ‘prinses’. Koningin Wilhelmina is begraven in de Koninklijke grafkapel in de Nieuwe Kerk in Delft.

Koningin Wilhelmina 1931, foto Franz Ziegler collectie Koninklijk Huisarchief