Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Lodewijk de Vrome

In 814 overleed Karel de Grote, hij was toen 71 jaar oud. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Lodewijk. De bijnaam van Lodewijk was de Vrome, omdat hij probeerde om iedereen in het hele rijk tot een streng Christendom te bekeren.