Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Karel de Grote

Karel de Grote volgde zijn vader Pepijn op. Het rijk van Karel de Grote werd steeds groter door zijn overwinning op de Friezen en de Saksen. Op eerst kerstdag van het jaar 800 werd Karel tot keizer gekroond.

Karel verdeelde zijn grote rijk in een aantal provincies die hij gouwen noemde. In iedere gouw stelde Karel iemand aan om dit deel van het rijk voor hem te besturen. Zo'n bestuurder kreeg de titel graaf. De graaf zorgde voor de rechtspraak, in de belastingen en leverde soldaten. In ruil voor zijn werk kreeg de graaf een stuk land in bruikleente leen om te gebruiken.

Borstbeeld Karel de Grote. Foto WBOOKS.