Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Godfried

Het ontstaan van Holland – deel 9
De strijd tussen opvolgers van Karel de Grote verzwakte de macht van de heersers, en de edelen maakten daar handig gebruik van. Ze begonnen zich steeds meer als zelfstandige vorst te gedragen, en gingen zelf ook stukjes van hun land in leen uitgeven.
In 885 maakte Godfried de Deen, de Viking die Rorik opvolgde, het wel heel bont. Hij hield zich niet aan de afspraak met de keizer om het gebied te beschermen tegen invallen. Toch stuurde hij wel twee van zijn graven, Gerulf en Gardulf, naar de keizer om meer gebied te eisen.
De keizer stuurde een aantal edelen om met Godfried te onderhandelen. Maar van het praten kwam niet veel terecht: de edelen vermoordden Godfried.
Na de dood van Godfried de Deen nam Gerulf de macht over in een deel van Frisia. In 889 kreeg hij een groot stuk van het leen officieel in eigen bezit. De schenking werd op 9 augustus 889 vastgelegd in Frankfurt in een zogenaamde koningsoorkonde.

De moord op Godfried de Deen. Gravure door Pieter Tanjé. Afbeelding Rijksmuseum, Amsterdam.