Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Holland? Friesland!

Het ontstaan van Holland - deel 1
Aan het begin van de Vroege Middeleeuwen bestond Europa uit allemaal kleine koninkrijkjes. Een koning moest zijn gebied beschermen tegen aanvallen van buitenaf, bijvoorbeeld van andere koningen, maar ook van rondtrekkende nomadenMensen die geen vaste woonplaats hebben. Ze trekken van plaats naar plaats. die plunderend van gebied naar gebied trokken.
Om te vechten heb je soldaten nodig, maar mensen gaan natuurlijk niet alleen voor je vechten omdat je het aardig vraagt. Dus zorgde een koning ervoor dat hij zijn beste krijgers goed beloonde: ze kregen een deel van de oorlogsbuit. Dit waren bijvoorbeeld mooie spullen en goud, maar ook paarden en wapens. De band tussen krijgers en hun koning was heel sterk, de krijgers van de koningen waren ook zijn vrienden, zijn vertrouwelingen.
In het gebied dat nu Nederland is, woonden voornamelijk Friezen. Wat nu Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland is, heette toen West-Frisia. Vanaf ongeveer 650 was Aldgisl de koning van de Friezen. Hij moest zijn gebied vooral verdedigen tegen de Franken, en dat ging hem best goed af: hij hield zijn gebied uit handen van het veel grotere Frankische rijk. Pas na de dood van zijn opvolger, Radbod, in 719 konden de Franken grote stukken van Frisia veroveren.

Traiectum is Utrecht. Dorestate is Wijk bij Duurstede. Afbeelding Wikimedia Commons.