Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Het rijk in stukjes

Het ontstaan van Holland – deel 6
Tijdens de regering van Lodewijk de Vrome waren er veel ruzies tussen zijn zoons. Toen Lodewijk de Vrome overleed in 840, werd het eigenlijk alleen maar erger. In 843 sloten drie overgebleven zoons eindelijk vrede. Het grote rijk van Karel de Grote werd verdeeld in drie stukken. Lotharius werd keizer over het Middenrijk, Lodewijk kreeg het westen van het rijk en Karel de Kale kreeg het oosten. Lodewijk en Karel werden geen keizer, maar koning. Nederland was onderdeel van het Middenrijk, en viel dus onder de keizer. Deze opdeling van het rijk wordt het Verdrag van Verdun genoemd, omdat deze afspraak in de stad Verdun ondertekend werd.

Het Frankische Rijk na de dood van Lodewijk de Vrome in 843.