Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Het rijk in stukjes

in 840 overleed Lodewijk de Vrome. Zijn zonen Lotharius, Karel en Lodewijk ruzieden voortdurend met elkaar over wie welk deel van het rijk zou erven.

Uiteindelijk werd in 843, drie jaar na de dood van Lodewijk de Vrome, het Rijk van Karel de Grote verdeeld in drie stukken. Lotharius kreeg Midden-Francië, het deel waar het huidige Nederland bij hoorde en dat tot Italië doorliep. Hij mocht zich als enige keizer noemen. Zijn broers waren alleen maar koning. Deze opdeling van het rijk wordt het Verdrag van Verdun genoemd, omdat deze afspraak in de stad Verdun ondertekend werd.

Het Frankische Rijk na de dood van Lodewijk de Vrome in 843.