Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Friezen? Franken!

Het ontstaan van Holland - deel 2
Na de dood van de Friese koning Radbod veroverde de Franken onder leiding van Karel Martel grote stukken van het Friese gebied. Karel Martel was de belangrijkste dienaar van de Frankische koning: de hofmeier. Karel Martel was een machtig man, eigenlijk was hij de baas, en niet de Frankische koning.
Met de komst van de Franken kwamen er een aantal belangrijke veranderingen. Het rijk van de Franken was veel te groot om net zo te besturen als de koningen van kleine rijkjes dat deden. Als de Vikingen bijvoorbeeld bij de Rijn binnenvielen, en de koning zat in Zuid-Frankrijk, dan kon het zo een week duren voor de koning van de aanval hoorde! Om te zorgen dat er toch iemand de boel in de gaten kon houden, deelden de Franken hun rijk op in gouwen, een soort provincies. Deze gouwen werden dan bestuurd door een ambtenaar, die de titel graaf kreeg. De graaf moest ervoor zorgen dat er belastingen betaald werden en dat mensen zich aan de wet hielden. Ook moest hij krijgers leveren als de koning ze nodig had voor de oorlog. Dat deed de graaf door vrije mannen op te roepen voor dienstplichtVerplicht het leger in moeten..