Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Komst christendom

Rond 500 waren in het Midden-Oosten, het zuiden van Europa en in Engeland al veel mensen christen. In het huidige Duitsland en Nederland werden mensen pas tussen 500 en 1000 bekeerd. KloostersEen plaats waar monniken of nonnen samenleven afgezonderd van de gewone mensen om zich geheel aan de godsdienst te wijden. Kloosters speelden een belangrijke rol bij de verspreiding van het christendom. waren daarbij erg belangrijk.

Willibrord en Bonifatius stichtten in de achtste eeuw kloosters in het huidige Duitsland. Vanuit die kloosters verspreidden ze het christendom over onze streken. Zo ging Bonifatius in 754 naar Dokkum om de Friezen te bekeren. Daar werd hij overvallen door mensen die aan hun oude geloof wilden vasthouden. Samen met vijftig van zijn volgelingen werd hij vermoord. Volgens de overlevering zou hij daarbij nog geprobeerd hebben de slagen af te weren met een bijbel.

De eerste kerk in het gebied van Den Haag werd pas lang na het begin van de kerstening in Nederland gebouwd: bijna 500 jaar na de komst van Bonifatius.

Doop van Bonifatius en moord op Bonifatius, 11de eeuws miniatuur uit Fuldaer Sakramentar, Staatsbibliotheek Bamberg