Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Het huwelijk bij de adel

Trouwen deed je als adellijk meisje of adellijke jongen niet uit liefde. Je ouders zochten een geschikte partner voor je uit.

Het liefst kozen ze iemand die rijk was. Zo werd de eigen familie weer rijker en machtiger. Vaak regelden de ouders een huwelijk al heel vroeg. Soms waren de bruid en bruidegom pas acht of tien jaar oud!
Het was tijdens het huwelijk heel belangrijk om kinderen te krijgen, want zij erfden jouw bezit. Als er in een huwelijk geen kinderen werden geboren dan mocht de man de vrouw zelfs wegsturen. Hij kon dan opnieuw trouwen in de hoop dat zijn nieuwe vrouw hem wel kinderen schonk.

Als je de stamboom bekijkt van de Hollandse graven dan zie je dat de mannen en vrouwen allemaal van belangrijke komaf zijn (adel). De meeste huwelijken op de stamboom waren geregeld door hun ouders. In 1214 bijvoorbeeld werd de verloving van de 4-jarige Floris IV met de tien jaar oudere Machteld geregeld. Machteld was de dochter van de hertog van Brabant en ze was al weduwe! Liefde was onbelangrijk maar men verwachtte wel dat je je best deed om aardig te zijn voor je partner. Dat was in het belang van de familie en dus van de bezittingen.