Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Aalmoezen voor de armen

In het middeleeuwse Die Haghe lag de armoede letterlijk op straat. Blinden, lammen, kreupelen, ouden van dagen, vondelingen en bedelaars hielden hun hand op bij kerken en kapellen, op markten en in drukke straten.

Sociale zorg zoals wij die tegenwoordig kennen, bestond niet. In de eerste helft van de veertiende eeuw werd wel een speciale instelling opgericht: de Tafel van de Heilige Geest. Door middel van kerkcollectesInzameling van geld ten behoeve van noodlijdenden of van instellingen. en giften van rijke Hagenaars probeerde dit armenfonds de armen te ondersteunen. Brood en kleding lagen op tafels uitgestald, klaar om uitgedeeld te worden.

Ook de graven van Holland deden aan armenzorg. Op zon- en feestdagen deelde een speciale ambtenaar (de garsoen van der aelmossen) geld uit bij één van de toegangspoorten naar het Binnenhof.

Bedelaar met een houten poot.