Zoeken
Zoeken
Filter op thema
Bestuur Cultuur Techniek Arm/Rijk Wonen Hagenaars

Bekijk tijdlijn

Boeken in de Hofkapel

Boeken kun je tegenwoordig overal kopen, zelfs bij de supermarkt. Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat boeken vroeger heel kostbaar waren. De bibliotheek van Parijs bezat in de dertiende eeuw minder dan duizend banden, terwijl de Haagse bibliotheek er nu een aantal miljoen heeft. Omstreeks 1400 was de prijs van een gemiddeld boek gelijk aan het weeksalaris van een hoge ambtenaar. Boeken waren zo duur omdat ze met de hand werden geschreven: ze heten niet voor niets ‘handschrift’. Ieder boek was uniek en kostbaar.
In 1457 wordt er voor het eerst melding gemaakt van een boekerij in de hofkapel. De boeken waren geketend. Dit is bekend omdat in 1460 bij een goudsmid een bestelling is gedaan voor 25 kettingen. De boeken hadden veelal een liturgischBehorend bij de eredienst (godsdienstoefening) in een kerk karakter. Volgens een inventaris uit 1514 waren er ook juridische werken aanwezig.
De meeste boeken waren handschriften, maar er waren ook enkele vroege gedrukte boeken.
Het grafelijke boekenbezit was vermoedelijk in kisten opgeslagen. Soms werden boeken in kisten en tonnen mee op reis genomen.

Kopiist Jean Miëlot.