Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Wegen

De Romeinen hebben in ons gebied verschillende wegen aangelegd om de verbindingen tussen stad, rivieren en kust in stand te houden. In het Wateringse Veld, aan het Oosteinde, is de hoofdweg van het gebied gevonden die begon in Forum Hadriani en in elk geval naar de Maasmonding zal hebben gelopen.

De weg liep langs het kanaal van Corbulo en was aangelegd door de bodem met een laag grond op te hogen, zodat men in elk geval droge voeten hield. Langs de weg waren op regelmatige afstanden mijlpalen geplaatst, waarop de afstand tot de dichtstbijzijnde centrale stad was vermeld.

Mijlpalen met weg. Tekening Evert van Ginkel.