Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Opstand der Bataven

In het gebied van Nederland waarover de Romeinen de baas waren, woonden verschillende Germaanse stammen, zoals de Bataven. In de omgeving van Den Haag leefden de Cananefaten.

Toen in 69 na Chr. in Rome ruzie uitbrak over wie keizer Nero zou opvolgen, was er minder controle aan de grenzen van het grote rijk. Zo ook bij ons, waar de grens langs de Oude Rijn liep. De leider van de Cananefaten, Brinno of Brinio, kwam in opstand tegen de overheersers en verwoestte samen met de Friezen twee Romeinse legerkampen. Daarna sloot ook de leider van de Bataven, Julius Civilis, zich bij de opstand aan. De Germanen versloegen de Romeinen keer op keer, totdat die hulp kregen van nieuwe troepen uit Rome. Daar was intussen een nieuwe keizer, Vespasianus, aan de macht gekomen. Hij stuurde generaal Cerialis naar het Noorden en deze wist de opstandige stammen weer te onderwerpen.

Brinno wordt op het schild geheven, schilderij uit de 17de eeuw door Otto van Veen, Rijksmuseum Amsterdam