Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Cultusplaatsen

Soms worden bij opgravingen structuren gevonden die maar moeilijk te begrijpen zijn. Vlakbij het eind van de Lozerlaan bijvoorbeeld werd dit vierkant aangetroffen. De zijden worden gevormd door ondiepe greppels; de hoekpunten wijzen naar de vier windrichtingen. Mogelijk is hier sprake geweest van een cultusplaats, een plaats dus waar in de open lucht bepaalde rituelen werden uitgevoerd om de goden gunstig gestemd te houden.

Een heiligdom aan de Lozerlaan. Foto afdeling Archeologie.