Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Veel mensen

In de Romeinse tijd woonden er relatief veel mensen in deze streek. Vergeleken met nu stelt het natuurlijk niet zoveel voor, maar vergeleken bij de tijd daarvoor, de IJzertijdDe IJzertijd duurde in ons land van 800 voor Christus tot het begin van onze jaartelling. IJzer was de nieuwe grondstof om voorwerpen mee te maken. De mensen waren toen boeren die leefden van landbouw en veeteelt., waren dat veel meer mensen. Alleen de stad Forum Hadriani had al minstens 1000 inwoners, terwijl in de forten langs de kust waarschijnlijk ook vele honderden soldaten huisden.

Omdat de bodem in die periode relatief droog was, kon in de Romeinse tijd ook goed op de kleigronden, op de oevers van de riviertjes worden gewoond. Uit die gebieden zijn dan ook vele vindplaatsen bekend.