Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Moedergodin

De Romeinse wereld kende vele goden. Om daarmee op goede voet te blijven staan in een wereld vol gevaren was voor iedereen van het grootste belang. Een manier om dat te doen was het geven van cadeautjes aan de god.

Soms beloofden mensen de god een cadeautje te geven, maar dan moest de god eerst iets voor hen doen, bijvoorbeeld een ziek iemand beter maken of zorgen voor een goede oogst. Als mensen dachten dat de god hun wens vervuld had, dan gingen ze het beloofde cadeautje brengen. Zulke cadeautjes die gegeven worden na het vervullen van een wens, noemen we votiefgaven. Vaak waren dat beeltjes van de betreffende god. Die werden in het Romeinse rijk in grote getale gemaakt, en we vinden daar ook geregeld wat van terug.

De opgraving aan de Scheveningseweg bijvoorbeeld heeft heel veel fragmenten van dit soort beeldjes opgeleverd. Vaak gaat het om de afbeelding van een moedergodin die vooral voor het geven van voorspoed en vruchtbaarheid werd aanbeden.

Moedergodin. Foto afdeling Archeologie.