Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Kanaal van Corbulo

Het jaar 47 na Christus is het eerste jaartal dat met een gebeurtenis in onze streken kan worden verbonden. In dat jaar liet de Romeinse veldheer Corbulo een kanaal graven tussen de Rijn en de Maas.

Vanaf dat moment konden boten van de Rijn naar de Maas (en andersom) varen zonder daarbij over zee te moeten. Dat was veel veiliger. In het Haagse gebied heeft het kanaal waarschijnlijk gelopen op de plek waar nu het Oosteinde is in het Wateringse Veld.

Een standbeeld Corbulo in Voorburg. Foto afdeling Archeologie.