Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Aardewerk

De Romeinen waren heel ver in de techniek van het aardewerk maken, veel verder dan de Cananefaten of de Bataven. Ze gebruikten een draaischijf en konden ovens bouwen die heel hoge temperaturen konden halen. Daardoor konden de gedraaide potten heel goed en hard gebakken worden. Romeins aardewerk ziet er dan ook heel anders uit dan de potten die hier ter plekke werden gemaakt.

Romeinse pottenbakkersateliers waren al een soort fabriekjes waarin veel aardewerk voor een grote markt geproduceerd werd. Zo kan aardewerk dat in Den Haag wordt opgegraven best uit het huidige België of Frankrijk zijn gekomen.

Handgevormd aardewerk. Foto afdeling Archeologie.