Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Mijlpalen

Langs de belangrijkste wegen werden op regelmatige afstanden mijlpalen geplaatst. Dat werd gedaan ter gelegenheid van de aanleg van die weg, maar ook wel als die weg gerepareerd was. Op de palen wordt altijd de keizer genoemd onder wiens bevel het werk was uitgevoerd, dan konden mensen zien wie de weg voor hen had laten maken.

Daarnaast stond de afstand tot de belangrijkste plaats vermeld: het waren dus ook een soort richtingaanwijzers. Bij het Oosteinde zijn er vier bij elkaar teruggevonden. De vroegste is geplaatst in 151 na Christus, tijdens keizer Antoninus Pius, de laatste in 250 na Christus in de regeerperiode van keizer Decius. De weg daar is dus op zijn minst 100 jaar gebruikt.

De mijlpalen zoals ze zijn gevonden in het veld. Foto afdeling Archeologie.
Betonnen replica van de mijlpalen bij Laan van het Wateringse Veld. Foto afdeling Archeologie.