Zoeken
Zoeken

Bekijk tijdlijn

Militairen

Vanaf ongeveer 150 na Chr. gingen de Romeinen de kuststrook beveiligen. Waarschijnlijk waren invallen vanuit zee daar de directe reden voor. In Den Haag zijn twee vindplaatsen bekend die als militair worden beschouwd: de Scheveningseweg en Ockenburgh. Bij Ockenburgh is zelfs een klein fort aangetroffen. Beide vindplaatsen liggen niet pal aan de kust: waarschijnlijk bewaakten ze kruispunten van wegen. De forten die aan de kustlijn hebben gelegen zijn lang geleden al door de zee weggespoeld.

Romeinse speerpunt. Foto afdeling Archeologie.